Про внесення змін до сільського бюджету Поляницької сільської ради на 2021 рік. Проект рішення

16.03.2021
Про внесення змін до сільського бюджету Поляницької сільської ради на 2021 рік. Проект рішення

Про внесення змін до сільського
бюджету Поляницької сільської ради на 2021 рік

Керуючись ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення виконавчого комітету Яремчанської міської ради, Надвірнянської міської ради, рішення Івано – Франківської обласної ради від 19.02.2021 № 68-4/2021 « Про розподіл коштів бюджету розвитку обласного бюджету на 2021 рік» сільська рада вирішила:

1.Спрямувати частину вільного залишку загального фонду сільського бюджету, що склалися станом на 01.01.2021 року в сумі 1 278 000( Один мільйон двісті сімдесят вісім тисяч) гривень, з яких:
1.1. Фінансовому відділу сільської ради 730 000 (Сімсот тридцять тисяч) гривень, в т.ч.:
1.1.1. 430 000( Чотириста тридцять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування» для надання субвенції Яремчанському міському бюджету на видатки, пов`язані із навчанням дітей Поляницької об`єднаної територіальної громади на І півріччя 2021 року, в тому числі:
- для школи мистецтв,– 320 000( Триста двадцять тисяч) гривень;
- для міжшкільного навчально – виробничого комбінату – 110 000( Сто десять тисяч) гривень.
1.1.2. 250 000( Двісті п`ятдесят тисяч) гривень за ТПКВК МБ 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування» для надання субвенції Надвірнянському міському бюджету на видатки пов`язані із навчанням дітей Поляницької об`єднаної територіальної громади (Бистрицького ліцею) на І півріччя 2021 року, в тому числі:
- для міжшкільного навчально – виробничого комбінату – 90 000 ( дев`яносто тисяч) гривень;
- для ДЮСШ – 95 000( дев`яносто п`ять тисяч) гривень;
- для гімназії №1 – 30 000 ( тридцять тисяч) гривень;
- для дитячої художньої школи – 12 000 ( дванадцять тисяч) гривень;
- для дитячої музичної школи – 23 000( Двадцять три тисячі) гривень.
1.1.3. 50 000( п`ятдесят тисяч) гривень для Державної казначейської служби у м. Яремче на 2021 рік за ТПКВК МБ 3719800 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціального розвитку регіонів».
1.2. Сільській раді - 548 000 ( п`ятсот сорок вісім тисяч) гривень на виконання сільської комплексної програми соціального захисту населення Поляницької сільської ради на 2021-2022 роки, з яких:
- 238 000( двісті тридцять вісім тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» для надання одноразових грошових допомог на лікування та вирішення невідкладних соціально – побутових питань жителям громади;
- 310 000 ( триста десять тисяч) гривень за ТПКВК МБ 0113180 « Надання пільг населенню( крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово – комунальних послуг.
2. Врахувати в бюджеті розвитку спеціального фонду сільського бюджету субвенцію із обласного бюджету по КВК 41053900 «Інші субвенції загального фонду» в сумі 200 000( Двісті тисяч) гривень, спрямувавши її сільській раді для сільського комунального підприємства за ТПКВК МБ 0127442 «Утримання та розвиток інших об`єктів транспортної інфраструктури» на « Нове будівництво зупинки громадського транспорту з благоустроєм території на вул. Героїв Майдану в с. Яблуниця Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано – Франківської області».
3. Спрямувати частину вільного залишку спеціального фонду сільського бюджету, що склався станом на 01.01.2021 року в сумі 37 260(тридцять сім тисяч двісті шістдесят) гривень сільській раді за ТПКВК МБ 0115044 «Нове будівництво сучасного біатлонного комплексу в с. Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області ( перша черга)» на оплату авторського нагляду за будівництвом біатлонного комплексу.
4.Перерозподілити відділу освіти, культури, молоді та спорту сільської ради видатки за ТПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами середньої загальної освіти» на суму 104 100( сто чотири тисячі сто) гривень, з яких для Поляницької гімназії 100 000( сто тисяч) гривень, для Вороненківської початкової школи – 4 100( чотири тисячі сто) гривень, а саме:
- зменшити видатки на суму 104 100( сто чотири тисячі сто) гривень по КЕКВ 2240;
- збільшити видатки на суму 104 100( сто чотири тисячі сто) гривень по КЕКВ 2273.
5. Зменшити кошторисні призначення відділу освіти, культури , молоді та спорту сільської ради за ТПКВК МБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами середньої загальної освіти» для Вороненківської початкової школи по загальному фонду (КЕКВ 2210) «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 19 000 (дев`ятнадцять тисяч) гривень, спрямувавши їх до бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на придбання комп`ютерної техніки.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського голови (А Маджарина) і постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, інвестиційної та освітньої діяльності. (О. Поляк).

Сільський голова Микола Поляк

 

Top magnifier