Новини

18 11 2022

До відома!

З метою забезпечення єдиних підходів до реалізації положень Порядку  компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб (далі – Порядок компенсації) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 19 березня 2022 року № 333 (зі змінами), Міністерство розвитку громад та територій інформує:

Щодо категорій внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), за яких громадяни, що надали їм прихисток, мають право на компенсацію Пунктом 1 Порядку компенсації встановлено категорії ВПО, за розміщення яких громадяни можуть отримувати компенсацію, зокрема за  розміщення ВПО:
які перемістилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя;
які перемістилися з території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій  окупації, оточенні (блокуванні);
Довідково: на разі вказаний перелік громад затверджено наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75 (зі змінами), який опубліковано на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій https://minre.gov.ua.
Звертаємо увагу, що у разі внесення змін до Наказу, зокрема виключення деяких громад з переліку, варто при розрахунку брати до уваги положення абзацу 6 пункту 15 Порядку компенсації, яким передбачається, що у разі припинення протягом звітного місяця обставин, зазначених у пункті 1 Порядку компенсації, за яких особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, має право на отримання компенсації, під час розрахунку розміру компенсації враховується кількість людино-днів фактичного проживання у звітному місяці. Таким чином, особа, що розмістила ВПО може отримати компенсацію   за ВПО, які фактично проживали в його житловому приміщенні протягом  календарного місяця, в якому відбулись зміни у вищевказаному Наказі.
Разом з тим, перелік населених пунктів, які входять до відповідних територіальних громад доступний для використання на сайті https://decentralization.gov.ua/newgromada та https://gromada.info.
житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого
самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Варто звернути увагу, що одним з інструментів підтвердження того, що житло ВПО зазнало руйнувань, або непридатне для проживання внаслідок пошкодження може бути внесення відповідної інформації до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської
Федерації (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна), Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених  військовою агресією Російської Федерації затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380.
Так, зазначеним Порядком визначено коло користувачів Реєстру  пошкодженого та знищеного майна, зокрема якими є виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад,  військові адміністрації, місцеві держадміністрації, центри надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення. Користувачі
забезпечують внесення інформації (документів) про пошкоджене та знищене нерухоме майно, про осіб, нерухоме майно яких пошкоджено або знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок пошкодження такого майна, та іншої інформації, визначеної вищезгаданим Порядком, до Реєстру пошкодженого та знищеного майна через електронний кабінет користувача. У свою чергу держателем Реєстру пошкодженого та знищеного майна є Мінінфраструктури, яке надає узагальнені роз’яснення щодо застосування законодавства з питань ведення Реєстру пошкодженого та знищеного майна.  У разі відсутності у користувачів доступу до Реєстру пошкодженого та знищеного майна громадяни можуть надати документальне підтвердженням від органів місцевого самоврядування про факт пошкодження/знищення  нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військ.
Документальне підтвердженням може бути, отриманий від органів  місцевого самоврядування лист про фіксацію або облік пошкодженого\знищеного за відповідною адресою житлового будинку, або акт  обстеження будівель і споруд, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії Російської Федерації, підписаний членами Комісії, утвореної на підставі
розпорядчого документа місцевого органу самоврядування.  Так, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо  ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд», обстеження пошкоджених об’єктів здійснюється за рішенням уповноважених органів шляхом комісійного обстеження та/або технічного обстеження, що проводиться відповідно до  затвердженого плану робіт.
Вид обстеження (комісійне або технічне), а також черговість та  строки виконання робіт з обстеження визначаються уповноваженим органом під час складання плану робіт (з урахуванням результатів попереднього  візуального огляду пошкоджених об’єктів (характеру та ступеня наявних  пошкоджень), а також наявних джерел і обсягів фінансування робіт з обстеження та подальшого відновлення пошкоджених об’єктів). За результатами комісійного обстеження складається акт обстеження об’єкта, який містить інформацію в цілому про загальну площу об’єкта (без визначення загальної житлової площі), а також інформацію про обсяги пошкоджень із фотофіксацією таких пошкоджень/руйнувань. За результатами технічного обстеження будинку складається звіт, у  якому, у тому числі зазначається ступінь та обсяги пошкодження об’єкта.  Ураховуючи викладене, таким документальним підтвердженням можуть бути копії акта / звіту комісійного або технічного обстеження  житлового будинку (у т.ч. багатоквартирного).  Також слід зазначити, що положеннями згаданого вище Порядку передбачено, що у разі виникнення на відповідній території проявів збройної агресії Російської Федерації, що зумовили пошкодження об’єктів, уповноважений орган, зокрема здійснює попередні візуальні огляди пошкоджених об’єктів з метою формування переліків таких об’єктів, розробляє та затверджує план робіт з обстеження (далі - план робіт). Вказаними пунктами установлено, що проведення обстеження об’єкта або пошкодженого об’єкта забезпечується відповідним власником або управителем, уповноваженим органом шляхом залучення фахівців, що мають  відповідну кваліфікацію.
За результатами обстеження пошкоджених об’єктів виконавцем складається звіт, який має містити висновок про технічний стан, рекомендації щодо подальшої експлуатації (у тому числі щодо можливості  виконання робіт із відновлення) або демонтажу (ліквідації), а також в разі потреби відомості про пошкоджені (зруйновані) несучі та огороджувальні конструкції, інженерні системи (із зазначенням ступеня та обсягів  пошкоджень), принципові рішення (рекомендації) щодо їх відновлення  (підсилення).
Таким чином, документальним підтвердженням також можуть  слугувати звіти за результатами обстеження будинків, проведеними відповідним суб'єктом управління (балансоутримувач, ОСББ, ЖБК, управитель).
Ураховуючи вищевикладене звертаємо увагу, що у разі відсутності подання особою, що розмістила ВПО вищевказаних документальних  підтверджень посадова особо місцевого самоврядування може відмовити такій  особі у прийнятті заяви на компенсацію та не вносити їх до Системи.

Top magnifier