Новини

14 07 2021

Джерела доходів і витрат домогосподарств Прикарпаття

Джерела доходів і витрат
домогосподарств Прикарпаття

Головне управління статистики інформує. З метою комплексного дослідження
рівня добробуту населення органами державної статистики на постійній основі
проводиться обстеження умов життя домогосподарств. За отриманими у 2020 році
даними, середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства Івано-Франківської
області становили 13982 грн, з них загальні доходи – 13869 грн. Рівень
середньомісячних еквівалентних загальних доходів одного прикарпатця у 2,8 раза
перевищив рівень законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (2078,42 грн) та
на 50,2% – фактичного прожиткового мінімуму (3847,21 грн). Упродовж останніх п’яти
років спостерігається тенденція до зменшення частки наших краян, еквівалентний дохід
яких на місяць був нижче фактичного прожиткового мінімуму: з 40,4% у 2016 році до
12,6% у 2020 році (у цілому в державі – відповідно з 51,1% до 23,2%). Середньорічний
розмір фактичного прожиткового мінімуму за цей період зріс на 45,6%.
Основним джерелом наповнення сімейного бюджету домогосподарства нашого
краю залишаються доходи від зайнятості, які склали 58,2% усіх надходжень. Частка
пенсій, стипендій та соціальних допомог (включаючи готівкові і безготівкові пільги та
субсидії) становила 17,8% сукупного рівня. Важливу роль продовжували відігравати
доходи від особистого підсобного господарства та самозаготівель, які склали 7,8%.
Значну частину займали допомоги від родичів та інших осіб грошима і продуктами
харчування, використані заощадження, позики, повернені домогосподарству борги,
доходи від власності та продажу особистого майна, частка яких становила 16,2% усіх
доходів домогосподарства.
У 2020 році середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства
Прикарпаття склали 11581 грн, що на 4,3% більше, ніж роком раніше. У їх структурі
переважали витрати на продовольчі товари та харчування поза домом – 57,4%. На
придбання непродовольчих товарів сім’ї направляли 27,2% усіх видатків, на оплату
послуг – 11,3%. Частка інших витрат (допомога родичам, купівля акцій, нерухомості,
будівництво, капремонт, вклади до банків тощо) зменшилась у порівнянні з 2019 роком
на 1,9 в.п. і склала 4,1% сукупного рівня.
Серед регіонів країни Прикарпаття посіло третє місце за розміром
середньомісячних сукупних ресурсів та сукупних витрат середньостатистичного
домогосподарства.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2021
При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в
Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Top magnifier