Новини

16 12 2021

Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних

Пресреліз

Передумовою якісного вирішення питання працевлаштування
безробітних є тісна співпраця державної служби зайнятості та роботодавців.
Дуже важливо правильно обрати і здобути професію, та не менш важливо
знайти роботу за цією професією. Тому, щоб не поповнювати лави безробітних
або щоб довго в них не затримуватись, треба здобувати професії, які потребує
сучасний ринок праці. Саме тому одним з пріоритетних напрямків активної
політики зайнятості, яку сьогодні проводить служба зайнятості області, є
професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних
відповідно до вимог ринку праці.
В сучасних умовах розвитку економіки найбільш затребуваною формою
професійного навчання безробітних є підвищення їх кваліфікації. Популярними
є такі різновиди підвищення кваліфікації: стажування на робочому місці, на яке
претендує безробітний, та курси цільового призначення з метою набуття нової
компетенції та подальшого легального працевлаштування.
Протягом січня - лиcтопада 2021 року професійним навчанням охоплено
5540 осіб з числа зареєстрованих безробітних, що складає 16,2% від загальної
кількості осіб, які зареєстровані як безробітні. Серед них, 2819 осіб або 51%
підвищували свою кваліфікацію шляхом стажування на робочих місцях у
роботодавця, 2314 осіб або 42% набували нових компетенцій на курсах
цільового призначення, 407 осіб або 7% проходили професійну підготовку та
перепідготовку у професійно-технічних закладах освіти за робітничими
професіями.
Свідченням успішної організації професійного навчання зареєстрованих
безробітних є високий відсоток працевлаштованих після його закінчення.

Відділ організаційно-інформаційної роботи
та архівної справи
Івано-Франківського обласного
центру зайнятості
вул. Деповська, 89 а
м.Івано-Франківськ,
76002
(0342) 755614
(066) 3711836

Top magnifier