Новини

22 02 2022

Сфера послуг Івано-Франківщини на зовнішньому ринку у 2021 році

Прес-випуск

Головне управління статистики інформує. У 2021р. обсяги експорту
послуг підприємствами і організаціями області порівняно з 2020р.
збільшилися на 14,9%, імпорту – на 0,5% і становили відповідно 69 та 26,3
млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 42,7
млн.дол. США.
Зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами з 107 країн
світу здійснювали 122 суб’єкти господарської діяльності.
Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, США,
Польщі, Швеції та Індії. Серед наданих нерезидентам послуг вагоме місце
належить послугам з переробки матеріальних ресурсів, які склали 50,6% у
загальному експорті послуг. Послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні
та інформаційні займали 17,4% у структурі експорту послуг, послуги,
пов’язані з подорожами – 14,8%, транспортні – 11,9%, ділові – 3,2%.
Із загального обсягу послуг, отриманих з-за меж країни, понад три
чверті припадало на нерезидентів з Польщі, Данії, Німеччини, Нідерландів.
Серед імпортованих послуг 41,1% обсягів припадало на транспортні послуги,
39,7% – на ділові, 7% – на послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та
інформаційні.
Вагомими партнерами області у зовнішній торгівлі послугами
залишаються країни ЄС, частка яких у загальнообласних обсягах експорту
послуг становила 71,2%, імпорту – 90%. Обсяги експорту послуг до цих країн
збільшилися у порівнянні з 2020р. на 9%, імпорту – зменшились на 2,3% і
склали відповідно 49,2 та 23,7 млн.дол. США.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2022
При використанні інформації посилання на Головне управління статистики в Івано-
Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Top magnifier