Новини

01 02 2022

Щодо протидії та запобігання дискримінації. Інформаційні матеріали.

Уповноважений  Верховної Ради України з прав людини з питань додержання
рівних прав та права на приватність інформує:

Дискримінація – одне з низки явних і розповсюджених порушень прав і
свобод людини. Підставою для вчинення дискримінаційних дій є стереотипи та
упередження. Руйнуючи стереотипи, ми здобуваємо внутрішню свободу від
укорінених штампів, хибних висновків і переконань, а також вчимося мислити
критично, бути сучасними й по-новому бачити світ.
Пам’ятаймо, що плекаючи расові, етнічні, релігійні, політичні, мовні
упередження та дискримінуючи інших, зазнати упередженого ставлення та
постраждати від дискримінації може кожен.

Відеоматеріали за посиланням.

Частина 1 

Частина 2

Частина 3

 

 

Top magnifier