Новини

19 10 2022

Встановлення факту належності особі правовстановлюючого документа

 

Досить актуальною проблемою на сьогоднішній день є необхідність встановлення факту належності особі правовстановлюючого документа, якщо ім’я,  по батькові, прізвище, місце і час народження якої зазначені в цьому документі не співпадають з даними вказаними в паспорті або свідоцтві про народження.

Існує 2 варіанти вирішення даної проблеми:

  • Досудовий спосіб – шляхом звернення до органу, який видав документ;
  • Судовий порядок – шляхом встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

У випадках, якщо установа яка видала документ, не може виправити допущену в ньому помилку, а архівні документи не збереглися, особа має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

Така заява подається до районного, районного у місті, міського суду за місцем проживання особи, і в ній повинно бути зазначено:

  • який факт особа просить встановити;
  • причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
  • докази, що підтверджують цей факт;

При поданні такої заяви особі необхідно сплатити судовий збір у  розмірі передбаченому ст.4 Закону України «Про судовий збір».

За рішенням суду встановлюється, що документ виданий певній особі в дійсності належить їй, але суд не в праві вносити виправлення у даний документ!!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top magnifier