Перелік питань включених в порядок денний засідання виконавчого комітету

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

ПОЛЯНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

П Е Р Е Л І К

питань, включених в порядок денний  

засідання  виконавчого комітету  на 22.09.2022  13-00 год

Top magnifier