ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту містобудівної документації

01.11.2022р.
«Внесення змін до генеральних планів с.Бистриця, с.Поляниця, с.Вороненко с.Яблуниця
Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області суміщених з
детальними планами територій та детальних планів території за межами населених пунктів з
метою зміни функціонального призначення земельних ділянок для будівництва, реконструкції
дороги.
Замовник проекту:  Виконавчий комітет Поляницької сільської ради.
«Внесення змін до генеральних планів с.Бистриця, с.Поляниця, с.Вороненко, с.Яблуниця
Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області суміщених з
детальними планами територій та детальних планів території за межами населених пунктів з
метою зміни функціонального призначення земельних ділянок для будівництва, реконструкції
дороги
На виконання:  рішення Поляницької сільської ради від 01.11.2022р. № 404-21-2022
«Виступити замовником проекту містобудівної документації детального плану території».
Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: головний спеціаліст відділу
земельних відносин Поляницької сільської ради Косюк Ігор Миколайович.
З проектом містобудівної документацієї  можна ознайомитись з 01.11.2022 року до
01.12.2022 року на офіційному сайті Поляницької сільської ради, а також в Поляницькій
сільській раді за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, село Поляниця,
вул. Карпатська, 1А, зал засідань.
Відповідно до частини шостої статті 21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»
пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові,
місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з
урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.
Пропозиції, що надійшли після встановленого строку залишаться без розгляду.
В громадських слуханнях можуть прийняти участь: повнолітні дієздатні фізичні особи,
які проживають на території, юридичні особи, власники та користувачі земельних ділянок,
розташованих на території, щодо якої розробляється містобудівна  документація, та на суміжній
з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на
відповідну територію, депутати місцевої ради.
Пропозиції та зауваження слід подавати до виконавчого комітету Поляницької сільської
ради за адресою: с. Поляниця, вул. Карпатська, 1 А тел. (03434) 37-2-40;
факс (03434) 37-240;
e-mail: polianytska.sr@gmail.com
Терміни подання пропозицій: з 01.11.2022 року до 01.12.2022 року. Строк завершення розгляду
пропозицій: 01.12.2022 року.
Заплановані інформаційні заходи у вигляді громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів при обговоренні проекту містобудівної документації, які будуть
проведені  02.12.2022 року о 13:30 годині за  адресою: зал засідань Поляницької сільської ради
на вул. Карпатській, 1 А, село Поляниця, Надвірнянського району, Івано-Франківської області
(при умові дотримання всіх карантинних заходів).
Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під
час проведення громадських слухань, а саме до 01.12.2022 року включно.
Top magnifier