ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

10.11.2022р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_______________20229219977______________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

 1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається розширення діяльності Туристичний Комплекс «Буковель» (Далі - ТК «Буковель»), шляхом: Нового будівництва акумулюючого ставу № 3 об’ємом 150 тис.м3 води для снігових систем ТК «Буковель» в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області; Нового будівництва пасажирської підвісної канатної дороги № 23 ТК «Буковель» в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області; Нового будівництва аквапарку ТК «Буковель» в селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області; Нового будівництва Етнопарку в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області; Нового будівництва водозабірних споруд питної води продуктивністю 2000 м3/добу ТК «Буковель» в с. Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

ТК «Буковель» розташований у Надвірнянському районі, села Поляниця, участок Щивки на земельних ділянках, що у праві постійного користування. Провадження планованої діяльності передбачається на земельних ділянках, що оформлені правом власності і мають відповідне цільове призначення.

Акумулюючий став:

- Загальна площа ставка – 4,4 га;

- Площа водного дзеркала – 2,1 га;

- Об’єм води 150 тис. м3;

Для реалізації планової діяльності передбачаються технічні рішення та комплекс заходів, для транспортування води до снігових систем.

Етнопарк:

- площа території опрацювання – 11,1362 га.

- площа, що впорядковується - 2,598 га

- площа забудови – 2 045,58 м2.

- кількість будівель та споруд – 30 шт.

Водозабірні споруди питної води продуктивністю 2000 м3/добу, Водопровід водозабору підключається до вже існуючого водогону Ø250, яким подається вода до існуючої фільтрувальної станції.

Шестимісна підвісна пасажирська канатна дорога №23

Підвісна пасажирська канатна дорога з кільцевим рухом шестимісних крісел постійно закріплених на несуче-тяговому канаті.

 • Довжина канатної дороги схилом – 1434,48 м;
 • Перепад висот між кінцевими станціями – 374 м;
 • Швидкість руху максимальна – 5,0 м/с;
 • Час проїзду – 5,16 хв;
 • Відстань між кріслами – 33,75 м;
 • Інтервал між кріслами – 6,75 с .

Нове будівництво аквапарку ТК «Буковель»

- площа ділянки – 3,7554 га;

 • площа забудови - 7889,0 м2;
 • поверховість – 4 ;
 • пропускна здатність: 1100 осіб
 • Річна потреба у ресурсах: у воді -138,9 тис. м3; водовідведення – 85,740 тис. м3; електроенергії – 43800 МВт.г; питома витрата умовного палива – 0,159 т.у.п/Гкал; кількість робочих місць - 100 чол.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 1. Суб’єкт господарювання

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВЕЛЬ», код ЄДРПОУ 4062872 Юридична адреса: Україна, 78593, Івано-Франківська обл., місто Яремче, село Поляниця, участок ЩИВКИ, будинок 2. Директор: Колибабюк Галина Іванівна,Контактний номер телефону: 3422 (559192). Електронна адреса - aidan@email.ua.

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 

 1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державна інспекція архітектури та містобудування України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

__________________________________________________________________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

Громадські слухання (другі) відбудуться __________________________________________

__________________________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Поштова адреса: 03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, контактна особа – заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна. тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50; e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 970 аркушах.

__________________________________________________________________________________________   (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________ (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
 2. З 10.11.2022 р. у приміщені Виконавчого комітету Поляницької сільської ради. Адреса: 78593, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Яремче, с. Поляниця, тел. +380980091995 контактна особа Мотюк Людмила Степанівна.
 3. З 10.11.2022 р. у приміщені ТОВ «БУКОВЕЛЬ». Адреса: Україна, 78593, Івано-Франківська обл., місто Яремче, село Поляниця, участок ЩИВКИ, будинок 2, тел. 3422 (559192), контактна особа Фединчук Надія Василівна.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Top magnifier